Verbo de turco

ー1455 verbosー

abartmak   acıkmak   acılaşmak   acımak   acımak   acındırmak   acıtmak   acıtmak   adamak   adanmak   adlandırmak   adımlamak   afallatmak   afallaºmak   affeylemek   ahdetmek   aklamak   aklanmak   akmak   aksamak   aksatmak   aksetmek   aksırmak   aktarmak   aktarılmak   akıllanmak   akıtmak   alalanmak   aldanmak   aldatılmak   aldırmak   alevlendirmek   alevlenmek   algılamak   alkışlamak   alkışlanmak   almak   alçaklaºmak   alçalmak   alçaltmak   alıklaşmak   alıklaştırmak   alınmak   alıntılamak   alışmak   alıştırmak   amaçlamak   ambalajlamak   anlamak   anlatmak   anlaºmak   anlaşılmak   anımsamak   anımsatmak   aptallaºmak   araklamak   aralamak   araştırmak   artmak   artırmak   arınmak   arıtmak   arşınlamak   asfaltlamak   asmak   asılmak   atamak   atanmak   ateºlemek   ateºlenmek   atlamak   atlatmak   atmak   attırmak   atılmak   atışmak   atıştırmak   avlamak   avlanmak   ayaklandırmak   ayarlamak   ayarlanmak   ayartmak   aydınlanmak   aydınlatmak   ayrılmak   ayrışmak   ayıklamak   ayıklanmak   ayılmak   ayıltmak   ayıplamak   ayıplanmak   ayırdetmek   ayırmak   ayırtmak   azalmak   azarlamak   azarlanmak   azmak   aºmak   açmak   açtırmak   açıklamak   açıklanmak   açıklatmak   açılmak   açılmak   açılmak   ağarmak   ağlamak   ağlatmak   ağırlaştırmak   aşağılamak   aşırmak   badanalamak   bahsetmek   bakmak   baktırmak   bakılmak   bakınmak   baltalamak   bantlamak   barındırmak   barınmak   barışmak   basmak   bastırmak   basılmak   basılmak   batmak   batılılaşmak   batırmak   bayatlamak   bayılmak   bayıltmak   baºarmak   baºkalaºmak   baºlamak   baºlatmak   bağdaşmak   bağlamak   bağlanmak   bağırmak   bağışlamak   becermek   beklemek   beklenmek   bekletmek   belgelemek   belgelenmek   belirlemek   belirtmek   bellemek   benimsemek   benzemek   benzetmek   beslemek   beslenmek   bestelemek   bestelenmek   betimlemek   beyazlatmak   bezdirmek   bezemek   bezmek   beğenilmek   beğenmek   bilinçlenmek   billurlaºmak   bilmek   binmek   birikmek   biriktirmek   birleºmek   bitirmek   bitiºmek   bitiºtirmek   bitlenmek   bitmek   bocalamak   bombalamak   borçlanmak   boyanmak   boºalmak   boºaltmak   boºanmak   boğazlamak   bulaºmak   bulaştırmak   bulutlanmak   bunalmak   bunaltmak   buğulanmak   böbürlenmek   bütünleºmek   canlandırmak   canlanmak   caydırmak   caymak   cesaretlendirmek   cesaretlenmek   cevaplandırmak   ceza almak   cezalandırmak   cezalandırılmak   ciddileºmek   cilalamak   ciltlemek   cıvıklaşmak   cıvıldamak   cıvıldaşmak   cıvımak   dadanmak   dalamak   dalaºmak   daldırmak   dalgalandırmak   dalgalanmak   dalgınlaşmak   dallanmak   damgalamak   damgalanmak   damlamak   damlatmak   damıtmak   danışmak   daralmak   daraltmak   darılmak   darıltmak   davranmak   dayamak   dayandırmak   dayanmak   dayatmak   dağılmak   dağıtmak   dağıtılmak   debelenmek   defnetmek   delinmek   delirtmek   delmek   demek   demirlemek   demlemek   demlenmek   denemek   denenmek   denetlemek   dengelemek   denkleºmek   denkleºtirmek   denmek   derecelemek   derinleºmek   derinleºtirmek   derlemek   dertleºmek   desteklemek   desteklenmek   devirmek   devletleºtirmek   devleºmek   devleºtirmek   devredilmek   devretmek   deºmek   değerlendirmek   değerlenmek   değinmek   değişmek   değiştirilmek   değiştirmek   değmek   didiklemek   didiklenmek   didinmek   didiºmek   dikilmek   dikmek   dilemek   dilenmek   dindirmek   dinlemek   dinlendirmek   dinlenmek   dinletmek   dinmek   dipçiklemek   direnmek   diretmek   dirilmek   diriltmek   dizilmek   dizmek   diºlemek   dolandırmak   dolanmak   dolaºmak   dolaştırmak   donakalmak   donanmak   donatmak   duraklamak   duraksamak   durgunlaºmak   duygulandırmak   duygulanmak   düzelmek   düzeltmek   düzenlemek   düğmelemek   ebedileºmek   edepsizleºmek   edinmek   efsaneleºtirmek   ekilmek   eklemek   eklenmek   ekmek   ekºimek   ekºitmek   elemek   eleºtirmek   ellemek   emeklemek   emmek   emzirmek   enselemek   eritmek   eriºmek   ertelemek   es geçmek   esinlenmek   esirgemek   eskimek   eskitmek   eskitmek   esmek   esmerleştirmek   esnekleştirmek   etkilemek   etkilenmek   evlendirmek   evlenmek   eyerlemek   eylemek   ezberlemek   ezilmek   ezip geçmek   ezmek   eºlemek   eºleºmek   eğilmek   eğirmek   eğlendirmek   eğlenmek   eğmek   eğrilmek   eğriltmek   eşelemek   eşitlemek   eşitlemek   fazlalaºmak   feda etmek   feragat etmek   ferahlamak   ferahlatmak   feshetmek   filizlenmek   fingirdemek   fitlemek   fiºlemek   fokurdamak   frenlemek   fırlamak   fırlatmak   fırçalamak   fısıldamak   fısıldaşmak   fışkırmak   gagalamak   gaspetmek   gazlamak   gebermek   gecelemek   gecikmek   geciktirmek   geliºmek   geliºtirmek   gelmek   gemlemek   genelleºmek   genelleºtirmek   geniºlemek   geniºletmek   genleºmek   genleºtirmek   gençleºmek   gençleºtirmek   gerekmek   gereksinmek   gerektirmek   gerginleºmek   gerginleºtirmek   gerilemek   geriletmek   gerilmek   gerinmek   gerçekleºmek   gerçekleºtirmek   getirmek   getirtmek   gevelemek   gevremek   gevretmek   gevºemek   gevºetmek   gezdirmek   gezinmek   gezmek   geçilmek   geçindirmek   geçirmek   geçirmek   geçirtmek   geçmek   geğirmek   gidermek   gidip gelmek   gidip gelmek   giriºmek   girmek   gitmek   giydirmek   giyinmek   giymek   gizlemek   gizlenmek   guruldamak   gururlanmak   gölgelemek   göndermek   görevlendirmek   gösterilmek   göstermek   gözetlemek   gözetmek   gübrelemek   gücendirmek   gücenmek   gülümsetmek   güneºlenmek   güreºmek   güvenilmek   güvenmek   güzelleºmek   güzelleºtirmek   güçlendirmek   güçlenmek   güçleºmek   güçleºtirmek   güçsüzleºmek   güçsüzleºtirmek   gıcırdamak   gıcırdatmak   gıdaklamak   gıdıklamak   gıdıklanmak   haberleºmek   haczetmek   hafiflemek   hafifletmek   haklamak   halletmek   hamdetmek   hamurlaºmak   hapsetmek   hapşırmak   harcamak   harcanmak   hastalandırmak   hastalanmak   hatırlamak   hatırlatmak   havalandırmak   havalanmak   haykırmak   hayvanlaºmak   hayıflanmak   hazzetmek   hazırlamak   hazırlanmak   haºlamak   haºlanmak   hecelemek   hesaplamak   hesaplaºmak   heyecanlandırmak   heyecanlanmak   hissetmek   homurdanmak   horozlanmak   hoºlanmak   huylandırmak   huylanmak   höpürdetmek   hükmetmek   hırlamak   hırpalamak   hırsızlık yapmak   hırıldamak   hıçkırmak   hışırdamak   ihmal etmek   ihtiva etmek   ikaz etmek   ikilemek   ilaçlamak   ilerlemek   ilerletmek   iletilmek   iletmek   ilgilendirmek   ilgilenmek   iliklemek   iliºtirmek   imrendirmek   imrenmek   imzalamak   imzalatmak   inandırmak   inanmak   incelemek   inceletmek   incelmek   inceltmek   incinmek   incitmek   indirgemek   indirgenmek   indirmek   inlemek   inletmek   inmek   insanlaºmak   intihar etmek   inºa etmek   irdelemek   irileºmek   irkilmek   islavlaºmak   islavlaştırmak   ispatlamak   ispatlatmak   isteklendirmek   isteklendirmek   isteklenmek   istemek   istetmek   italyanlaºmak   italyanlaştırmak   itiºmek   itmek   iyileºmek   iyileºtirmek   iyonlaştırmak   izlemek   izletmek   iºaretlemek   iºemek   iºitmek   iºkillendirmek   iºkillenmek   iºlemek   iºletmek   içerlemek   içermek   içirmek   içmek   iğrendirmek   iğrenmek   kabartmak   kaldırmak   kalkmak   kalkındırmak   kalkınmak   kalkışmak   kalmak   kamaºmak   kamaştırmak   kamulaştırmak   kanamak   kandırmak   kanlanmak   kanmak   kanıtlamak   kapamak   kapanmak   kapatmak   kaplamak   kaplanmak   kapsamak   kapılmak   kapışmak   karalamak   kararlaştırmak   karartmak   karıncalanmak   karışmak   karıştırmak   karşılamak   karşılaşmak   karşılaştırmak   kasmak   kasılmak   kasınmak   katlamak   katlanmak   katmak   katılaşmak   katılaştırmak   katılmak   kavramak   kaybetmek   kaydetmek   kaydırmak   kaymak   kaynamak   kaynatmak   kaynaºmak   kaytarmak   kayırmak   kazandırmak   kazanmak   kazdırmak   kazıklamak   kazıklanmak   kazımak   kaçmak   kaçınmak   kaçırmak   kaşağılamak   kaşımak   kaşınmak   kekelemek   kemirmek   kentleºmek   kesilmek   kesinleºmek   kesiºmek   keskinleºmek   kesmek   kestirmek   keºfetmek   kibarlaºmak   kilitlemek   kilitlenmek   kiralamak   kireçleºmek   kirlenmek   kirletmek   kiºnemek   kolalamak   kolaylaºmak   kolaylaştırmak   konaklamak   koparmak   kopçalamak   kotarmak   kovalamak   koyulaºmak   koşullandırmak   kucaklamak   kucaklaºmak   kulaçlamak   kullanmak   kullanılmak   kundaklamak   kuraklaºmak   kurcalamak   kurnazlaºmak   kurtarmak   kurtarılmak   kutsallaºmak   kutuplaºmak   kuºanmak   kuºatmak   kuşatılmak   kuşkulandırmak   köhneleºmek   köklenmek   köleleºmek   köleleºtirmek   körelmek   köreltmek   körleºmek   kösteklemek   kötüleºmek   kötüleºtirmek   küflenmek   kütleºtirmek   küçümsenmek   kıkırdamak   kımıldamak   kımıldanmak   kımıldatmak   kınamak   kıpırdamak   kıpırdanmak   kıpırdatmak   kırbaçlamak   kırdırmak   kırmak   kırpmak   kırılmak   kırıtmak   kırışmak   kırıştırmak   kısalmak   kısaltmak   kıskandırmak   kıskanmak   kıstırmak   kısılmak   kısırlaştırmak   kısıtlamak   kıtlaşmak   kıvrandırmak   kıvrılmak   kıvırcıklaşmak   kıvırmak   kıyaslamak   kıyaslanmak   kıymak   kızarmak   kızartmak   kızdırmak   kızmak   kızışmak   kışkırtmak   laikleºtirmek   lanetlemek   lapalaºmak   lehimlemek   lekelemek   lekelenmek   liberalleºmek   liberalleºtirmek   lütfetmek   makaslamak   makinalaºmak   makinalaştırmak   mayalanmak   mayınlamak   mektuplaºmak   miyavlamak   morarmak   morartmak   mühürletmek   müjdelemek   müslümanlaştırmak   nallamak   nazlanmak   nemlenmek   neºelendirmek   neºelenmek   nitelendirmek   nitelenmek   niºan almak   niºanlanmak   numaralamak   olgunlaºmak   onarmak   onaylamak   onaylanmak   ormanlaştırmak   otlanmak   otlatmak   oyalamak   oyalanmak   oynatmak   palazlanmak   parlamak   parlatmak   parsellemek   parçalamak   parçalatmak   parıldamak   paslanmak   pataklamak   patlamak   patlatmak   paylamak   paylaºmak   paylaştırmak   pazarlamak   pekiºmek   pekiºtirmek   pelteleºmek   perdelemek   perdelenmek   perçinlemek   pineklemek   pirelenmek   pislemek   pislenmek   pislenmek   pisletmek   planlamak   pompalamak   postalamak   programlamak   pullamak   pıhtılaşmak   pırıldamak   rahatlamak   rahatlatmak   rahatsızlanmak   rastlamak   rendelemek   renklendirmek   renklenmek   resimlemek   rumlaştırmak   sabahlamak   sabırsızlanmak   sadeleºtirmek   sahnelemek   sakatlamak   sakatlanmak   sakinleºmek   sakinleºtirmek   sakinleºtirmek   saklanmak   sakınmak   salaklaºmak   saldırmak   salgılamak   sallamak   sallandırmak   salmak   salınmak   salıverilmek   salıvermek   sanayileºmek   sancımak   saplamak   saplanmak   sapmak   saptamak   saptanmak   saptırmak   saptırılmak   sapıtmak   sararmak   sarartmak   sardırmak   sarkmak   sarkıtmak   sarmak   sarmalamak   sarsmak   sarsılmak   sarılmak   sarınmak   sataºmak   satmak   sattırmak   satılmak   savaºmak   savmak   savsaklamak   saydırmak   sayfalamak   saymak   sayıklamak   sayılmak   saçmak   saçmalamak   saçılmak   sağlamlaşmak   sağlamlaştırmak   sağmak   sağırlaşmak   sağırlaştırmak   selamlamak   semirmek   sendelemek   sepetlemek   sergilemek   sergilenmek   serilmek   serinlemek   sermek   serpilmek   serpiºtirmek   serpmek   sersemletmek   sersemleºmek   sersemleºtirmek   sertleºmek   sertleºtirmek   seslendirmek   seslenmek   sevdalanmak   sevdirmek   sevilmek   sevimsizleºtirmek   sevindirmek   sevinmek   seviºmek   sevmek   seyrekleºtirmek   seyreltmek   sezdirmek   sezilmek   sezinlemek   sezmek   seçilmek   seçmek   seçmek   seğirmek   seğirtmek   sikmek   siktirmek   silahlandırmak   silahlanmak   sildirmek   silinmek   silkelemek   silkelenmek   silkinmek   silkinmek   silkmek   silmek   simgelemek   simgelenmek   sindirilmek   sindirmek   sinirlendirmek   sinirlenmek   sinmek   sivrilmek   sivriltmek   solgunlaºmak   somutlaºmak   somutlaştırmak   sonuçlandırmak   sonuçlandırılmak   sonuçlanmak   sovyetleºtirmek   soylulaştırmak   soysuzlaºmak   soysuzlaştırmak   sulandırmak   sulanmak   susatmak   suçlanmak   sömürgeleºtirmek   sömürgeleºtirmek   söylenmek   söyletmek   söyleyebilmek   söyleºmek   sürüklenmek   süslenmek   süsletmek   sıkmak   sıkılmak   sıkışmak   sıkıştırılmak   sınamak   sınanmak   sınıflandırmak   sınırlamak   sınırlandırmak   sınırlanmak   sıralamak   sıralanmak   sırnaşmak   sırtlamak   sırıtmak   sıskalaşmak   sıvamak   sıvanmak   sıvazlamak   sıvılaştırmak   sıvışmak   sıyrılmak   sıyırmak   sızdırmak   sızlamak   sızlanmak   sızlatmak   sıçmak   sıçramak   sıçratmak   sığlaşmak   sığmak   sığınmak   takmak   takılmak   takınmak   tanımak   tanımlamak   tanımlanmak   tanınmak   tanıtmak   tanışmak   tanıştırmak   tapmak   taramak   taranmak   tartaklamak   tartmak   tartışmak   tasalandırmak   tasalanmak   tasarlamak   tatmak   tattırmak   tavlamak   tavlanmak   tazelemek   taºlamak   taºlaºmak   taºmak   taşlaştırmak   taşımak   taşınmak   taşırmak   taşıtmak   tekelleºmek   tekelleºtirmek   teklemek   tekleºtirmek   tekmelemek   tekrarlamak   telaºlanmak   tembelleºmek   temizlenmek   temizletmek   tepelemek   tepinmek   tepiºmek   tepmek   terlemek   terletmek   terslemek   tiftiklemek   tiksindirmek   tiksinmek   titremek   titretmek   titreºmek   tokatlamak   tokatlanmak   tomurcuklanmak   topallamak   toparlanmak   toplanmak   toplatmak   toplatılmak   topraklamak   tornalamak   tozlanmak   tozlaştırmak   tuhaflaºmak   tutkallamak   tutuklanmak   tutuklatmak   tökezlemek   tükenmek   tüketmek   türetmek   türkleºmek   türkleºtirmek   tütsülenmek   tıkanmak   tıkmak   tıkınmak   tınlamak   tırmalamak   tırmanmak   tırmıklamak   ucuzlatmak   ufalamak   ufalmak   ulanmak   ulaºmak   ulaştırmak   umutlanmak   usandırmak   usanmak   uslanmak   ustalaºmak   utandırmak   utanmak   uyandırmak   uyanmak   uyarmak   uyarılmak   uygarlaºmak   uygarlaştırmak   uygulanmak   uylaºmak   uyuyakalmak   uzaklaºmak   uzaklaştırmak   uzanmak   uzatmak   uzatılmak   uzlaºmak   uzlaştırmak   uzmanlaºmak   uzmanlaştırmak   uğraşmak   uğraştırmak   varmak   varsaymak   vazgeçirmek   vazgeçmek   vedalaºmak   vergilendirmek   vidalamak   yabancılaşmak   yabancılaştırmak   yadsımak   yadırgamak   yadırgatmak   yakalamak   yakalanmak   yakarmak   yaklaºmak   yaklaştırmak   yakmak   yakılmak   yakınlaşmak   yakınlaştırmak   yakınmak   yakışmak   yalamak   yalanlamak   yalanlanmak   yaldızlamak   yalpalamak   yaltaklanmak   yalvarmak   yalıtmak   yamalamak   yamamak   yamanmak   yanaºmak   yanaştırmak   yankılanmak   yanmak   yansılamak   yansımak   yansıtmak   yanılmak   yanıltmak   yapabilmek   yapmak   yaptırmak   yapılmak   yapıvermek   yapışmak   yapıştırmak   yapıştırılmak   yaralamak   yaralanmak   yaramak   yararlanmak   yaratmak   yaratılmak   yaraºmak   yardımlaşmak   yargılamak   yargılanmak   yarmak   yarılamak   yarılmak   yarışmak   yasaklamak   yasaklanmak   yasallaºmak   yasallaştırmak   yaslamak   yaslanmak   yassılmak   yassıltmak   yatkınlaştırmak   yatmak   yatırmak   yatırılmak   yatışmak   yatıştırmak   yavaºlamak   yavaºlatmak   yaygınlaşmak   yaygınlaştırmak   yaylamak   yaylanmak   yaymak   yayılmak   yayımlamak   yayımlanmak   yayımlatmak   yazdırmak   yazmak   yazılmak   yazışmak   yaºamak   yaºanmak   yaºarmak   yaºartmak   yaºatmak   yaºlanmak   yağlamak   yağlanmak   yağmak   yağmalamak   yaşlandırmak   yedirmek   yeldirmek   yellenmek   yeltenmek   yemek   yemlemek   yenilemek   yenilenmek   yenileºmek   yenilmek   yeniºmek   yenmek   yerilmek   yerleºmek   yerleºtirmek   yermek   yetinmek   yetirmek   yetiºmek   yetiºtirmek   yetkilendirmek   yetmek   yeºermek   yeºertmek   yeºillenmek   yeğlemek   yeğniltmek   yinelemek   yinelenmek   yineletmek   yitirmek   yitmek   yivlemek   yobazlaºmak   yoklanmak   yoklatmak   yoksullaºmak   yoksullaştırmak   yollanmak   yorumlanmak   yozlaºmak   yozlaştırmak   yoğunlaşmak   yoğunlaştırmak   yuhalamak   yumruklanmak   yumruklaºmak   yumuºatmak   yumuşatılmak   yuvalamak   yuvarlaklaºmak   yuvarlaklaştırmak   yuvarlamak   yuvarlanmak   yöneltilmek   yöneltmek   yönetilmek   yönetmek   yönlendirmek   yönlendirmek   yücelmek   yüceltilmek   yüceltmek   yüklenmek   yükletmek   yükselmek   yükseltilmek   yükseltmek   yükümlenmek   yüreklendirmek   yüreklenmek   yüzleºmek   yüzleºtirmek   yıkamak   yıkanmak   yıkatmak   yıkmak   yıktırmak   yıkılmak   yıldırmak   yıldırılmak   yıllandırmak   yıllanmak   yılmak   yılışmak   yıpranmak   yıpratmak   yırtmak   yırtılmak   yırtınmak   yığmak   yığılmak   zayıflamak   zayıflatmak   zehirlemek   zehirlenmek   zenginleºmek   zorlanmak   zorlaştırmak   zımparalamak   zıplamak   zırlamak   zırvalamak   ºahlanmak   ºiddetlendirmek   ºiddetlenmek   ºiºelemek   ºiºirmek   ºiºlemek   ºiºlenmek   ºiºmanlamak   ºiºmanlatmak   ºiºmek   çabalamak   çabuklaştırmak   çakmak   çaldırmak   çalkalamak   çalmak   çalınmak   çalışmak   çalıştırmak   çapalamak   çarpmak   çarpışmak   çatlamak   çatlatmak   çatırdamak   çatışmak   çağıldamak   çağırmak   çağırtmak   çekilmek   çekinmek   çekiºmek   çekiºtirmek   çekmek   çektirmek   çeliºmek   çelmelemek   çerçevelemek   çevirmek   çevirmenlik yapmak   çevrelemek   çevrilmek   çiftleºmek   çiftleºtirmek   çimdiklemek   çingeneleºmek   çirkinleºmek   çirkinleºtirmek   çiselemek   çitilemek   çivilemek   çizmek   çiçeklenmek   çocuklaºmak   çoraklaºmak   çoğalmak   çoğaltmak   çukurlaºmak   çökertmek   çömelmek   çözümlenmek   çıkagelmek   çıkarmak   çıkartmak   çıkmak   çıkışmak   çıldırmak   çıldırtmak   çınlamak   çınlatmak   çırpmak   çırpınmak   çıtlatmak   çıtırdamak   ödenmek   ödetmek   ödüllendirmek   ödüllendirmek   ödünç almak   ödünç vermek   öfkelendirmek   öfkelenmek   önemsemek   önermek   örgütlenmek   örselemek   özendirmek   özenmek   özetlemek   özgürleºtirmek   özleºtirmek   öğrenmek   öğretmek   üleºmek   üleºtirmek   ünlenmek   üretilmek   üretmek   ürpermek   ürpertmek   üstelemek   üstlenmek   üºenmek   ıkınmak   ılınmak   ılıtmak   ıraklaşmak   ıraklaştırmak   ıslanmak   ıslatmak   ıslıklamak   ısmarlamak   ısındırmak   ısınmak   ısıtmak   ışıklandırmak   ışıldamak   ışımak   ışınlamak   şakımak   şakırdatmak   şangırdamak   şaşırmak   şaşırtmak   şıkırdamak   şıkırdatmak