Verbo de turco

ー1455 verbosー

abartmak   acıkmak   acılaşmak   acımak   acımak   acındırmak   acıtmak   acıtmak   adamak   adanmak   adlandırmak   adımlamak   afallatmak   afallaºmak   affeylemek   ahdetmek   aklamak   aklanmak   akmak   aksamak   aksatmak   aksetmek   aksırmak   aktarmak   aktarılmak   akıllanmak   akıtmak   alalanmak   aldanmak   aldatılmak   aldırmak   alevlendirmek   alevlenmek   algılamak   alkışlamak   alkışlanmak   almak   alçaklaºmak   alçalmak   alçaltmak   alıklaşmak   alıklaştırmak   alınmak   alıntılamak   alışmak   alıştırmak   amaçlamak   ambalajlamak   anlamak   anlatmak   anlaºmak   anlaşılmak   anımsamak   anımsatmak   aptallaºmak   araklamak   aralamak   araştırmak   artmak   artırmak   arınmak   arıtmak   arşınlamak   asfaltlamak   asmak   asılmak   atamak   atanmak   ateºlemek   ateºlenmek   atlamak   atlatmak   atmak   attırmak   atılmak   atışmak   atıştırmak   avlamak   avlanmak   ayaklandırmak   ayarlamak   ayarlanmak   ayartmak   aydınlanmak   aydınlatmak   ayrılmak   ayrışmak   ayıklamak   ayıklanmak   ayılmak   ayıltmak   ayıplamak   ayıplanmak   ayırdetmek   ayırmak   ayırtmak   azalmak   azarlamak   azarlanmak   azmak   aºmak   açmak   açtırmak   açıklamak   açıklanmak   açıklatmak   açılmak   açılmak   açılmak   ağarmak   ağlamak   ağlatmak   ağırlaştırmak   aşağılamak   aşırmak   badanalamak   bahsetmek   bakmak   baktırmak   bakılmak   bakınmak   baltalamak   bantlamak   barındırmak   barınmak   barışmak   basmak   bastırmak   basılmak   basılmak   batmak   batılılaşmak   batırmak   bayatlamak   bayılmak   bayıltmak   baºarmak   baºkalaºmak   baºlamak   baºlatmak   bağdaşmak   bağlamak   bağlanmak   bağırmak   bağışlamak   becermek   beklemek   beklenmek   bekletmek   belgelemek   belgelenmek   belirlemek   belirtmek   bellemek   benimsemek   benzemek   benzetmek   beslemek   beslenmek   bestelemek   bestelenmek   betimlemek   beyazlatmak   bezdirmek   bezemek   bezmek   beğenilmek   beğenmek   bilinçlenmek   billurlaºmak   bilmek   binmek   birikmek   biriktirmek   birleºmek   bitirmek   bitiºmek   bitiºtirmek   bitlenmek   bitmek   bocalamak   bombalamak   borçlanmak   boyanmak   boºalmak   boºaltmak   boºanmak   boğazlamak   bulaºmak   bulaştırmak   bulutlanmak   bunalmak   bunaltmak   buğulanmak   böbürlenmek   bütünleºmek   canlandırmak   canlanmak   caydırmak   caymak   cesaretlendirmek   cesaretlenmek   cevaplandırmak   ceza almak   cezalandırmak   cezalandırılmak   ciddileºmek   cilalamak   ciltlemek   cıvıklaşmak   cıvıldamak   cıvıldaşmak   cıvımak   dadanmak   dalamak   dalaºmak   daldırmak   dalgalandırmak   dalgalanmak   dalgınlaşmak